blog
VERİ MERKEZİ TAŞINMA PROBLEMLERİ (2023)

Günümüzün hızlı tempolu iş ortamında, birçok kuruluş en son teknolojiden yararlanmak, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için BT altyapılarını yeni veri merkezlerine taşımanın yollarını arıyor. Ancak veri merkezi geçişi, dikkatli planlama, uygulama ve yönetim gerektiren karmaşık ve zorlu bir süreç olabilir. Kuruluşların karşılaşabileceği veri merkezleriyle ilgili bazı yaygın geçiş sorunları şunlardır:

 • • Planlama Eksikliği
 • Veri merkezleriyle ilgili en yaygın geçiş sorunlarından biri planlama eksikliğidir. Kuruluşlar, düzgün bir planlama yapmadan geçişe geçebilir ve bu da önemli kesinti sürelerine, veri kaybına ve diğer sorunlara yol açabilir. Planlama eksikliği ayrıca gecikmelere, beklenmeyen maliyetlere ve geçiş sürecini raydan çıkarabilecek bir dizi başka soruna neden olabilir.

 • • Veri Kaybı
 • Veri merkezi taşımayla ilgili bir başka yaygın sorun da veri kaybıdır. Geçiş işlemi sırasında donanım arızaları, yazılım hataları veya diğer sorunlar nedeniyle veri kaybı meydana gelebilir. Kuruluşlar, geçiş sırasında veri kaybı riskini en aza indirmek için sağlam bir yedekleme ve kurtarma planına sahip olduklarından emin olmalıdır.

 • • Ağ Bağlantıları
 • Veri merkezi geçişiyle ilgili diğer bir yaygın sorun, ağ bağlantısıdır. Kuruluşlar, yeni veri merkezlerinin uygulamalarını ve verilerini desteklemek için gerekli ağ bağlantısına sahip olduğundan emin olmalıdır. Bu, zaman alıcı ve karmaşık olabilecek yeni donanım, yazılım veya diğer bileşenlerin yüklenmesini gerektirebilir.

 • • Uygulama Uyumluluğu
 • Veri merkezi geçişiyle ilgili diğer bir yaygın sorun, uygulama uyumluluğudur. Kuruluşlar, uygulamalarının yeni veri merkezi ortamıyla uyumlu olmasını sağlamalıdır. Bu, uygulamada zaman alıcı ve pahalı olabilen değişiklikler gerektirebilir.

 • • Performans Sorunları

  Veri merkezi taşımayla ilgili bir başka yaygın sorun da performans sorunlarıdır. Kuruluşlar, yeni veri merkezi ortamlarının uygulamalarının ve verilerinin performans gereksinimlerini destekleyebildiğinden emin olmalıdır. Bu, pahalı ve zaman alıcı olabilen yeni donanım veya yazılımın yüklenmesini gerektirebilir.

 • • Uyumluluk

  Son olarak uyumluluk, veri merkezi geçişinde sık karşılaşılan başka bir sorundur. Kuruluşlar, yeni veri merkezi ortamlarının yasal uyumluluk gereksinimlerini karşıladığından emin olmalıdır. Bu, pahalı olabilen donanım, yazılım veya diğer bileşenlere ek yatırımlar gerektirebilir.

Özetle, veri merkezi geçişi, dikkatli planlama, uygulama ve yönetim gerektiren karmaşık ve zorlu bir süreçtir. Veri merkezleriyle ilgili yaygın geçiş sorunları arasında planlama eksikliği, veri kaybı, ağ bağlantısı, uygulama uyumluluğu, performans sorunları ve uyumluluk yer alır. Kuruluşlar, iş hedeflerini karşılayan başarılı bir geçiş sağlamak için bu riskleri en aza indirecek adımlar atmalıdır. Bu sorunlara karşı alınacak önlemlerin, kişiler tarafından manuel yönetilerek sağlıklı şekilde planlanması mümkün değildir. Veri merkezlerinde görünürlüğü sağlayacak, analiz zemini oluşturacak platformlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla kurumların ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilmiş Helios-Platform ürünü, kurumların sorunlarla karşılaşmadan ve günlük veri merkezi operasyonel süreçlerini sağlıklı bir şekilde yürütmesi için geliştirilmiştir.

 • 16/02/2023