Modüller

Kolay Raporlama Sistemi!

Helios-Platform’da portal üstünde görünür kılınan bilgilere ait ihtiyaçlara özel farklı raporlar oluşturulabilir;

Rapor türleri;

  • Özelleştirilebilir raporlar (sunucu sahipliği, sunucu lokasyonu, kritiklik vb bilgilere göre özelleştirilebilir raporlar).
  • Sunucu envanter raporu.
  • Üzerinde aktif trafik olan/olmayan açık port bilgileri raporu.
  • Web sunucuları / veritabanı sunucuları raporu.
  • Disk Raporları ( Sunucunun ne kadar boyutunun kullanıldığı /ne kadar alana sahip olduğu bilgileri).
  • Kullanıcı/ Alarm/ Servis loglarına ait raporlar.